Yhteydenottopyynnöt ja palautteet

Käytä yhteydenottoihin ja palauteeseen tätä lomaketta. Saat vastauksen nopeammin. Kiitos.

Yhteydenotto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry / Kai Lindqvist / kai.lindqvist@olenmeloja.fi / +358 50 511 3639 /  www.melontajasoutuliitto.fi

#olenmeloja 
#olenmeloja -verkkosivujen, Meloja -kurssien ja -taitokorttien tavoitteena on helpottaa melontaharrastuksen aloittamista tarjoamalla uusille harrastajille koulutusta ja melontatietoa. #olenmeloja -verkkosivuja. Meloja -kursseja ja taitokortteja hallinnoi Suomen Melonta- ja Soutuliitto. 

#olenmeloja -sivusto on osa matalan kynnyksen melonnan kehittämishanketta, jossa hankekumppaneina ovat Suomen Latu ja Finlands Svenska Idrott. Hanke saa Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan edistämisavustusta.

Suomen Melonta- ja Soutuliitto
Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä tukea niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Tavoitteemme on parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiemme avulla.

Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin perusteet.