Melonnan turvallisuusohjeet

Kun huolehdit muutamista perusasioista, melontasi on turvallista. 


ENNEN VESILLE LÄHTÖÄ

 • pue päällesi kelluntaliivit (melontaliivit tai veneilyliivit)
 • varmista kajakin / kanootin kelluvuus. Kajakin / kanootin pitää kellua vaakatasossa myös vedellä täytettynä
 • ota kaveri mukaan – ongelmatilanteessa apu on lähellä
 • ota mukaan puhelin vesitiiviisti pakattuna
 • tutki säätiedotusta – liian kovaan tuuleen ei kannata lähteä
 • pukeudu riittävän lämpimästi ilman ja veden lämpötilan mukaan
 • varaa mukaan vaihtovaatteet sekä evästä ja juomaa
 • kerro reittisi kotiväelle / ystäville ja merkitse lähtösi seuran vajakirjaan

VESILLÄ

 • melo mieluiten rannan tuntumassa
 • vältä kovalla tuulella melomista ja seuraa sään muutoksia
 • arvioi voimasi ja taitosi suhteessa säähän ja reittiin
 • muuta tarvittaessa suunnitelmaa – hakeudu suojaan
 • väistä muuta vesiliikennettä

HARJOITTELE

 • osallistu Meloja 1 -peruskurssille, saat perusvalmiudet melontaan
 • kehitä lisäksi taitojasi liittymällä melontaseuraan ja osallistumalla ohjattuihin harjoituksiin tai harjoittele yhdessä melontakavereiden kanssa
 • harjoittele myös kaatumistilanteita - niin tiedät, miten menetellä, jos kanootti keikahtaa
RISKIT

Tapaturmat ja rasitusvammat
Melonta on turvallinen harrastus, vakavia onnettomuuksia sattuu erittäin harvoin ja lievemmätkin tapaturmat ovat harvinaisia. 

Tyypillisin tapaturma on kaatuminen tai kompastuminen rantakivikossa tai liukkaalla kalliolla, josta seurauksena on nivelsiteiden venähdys tai mustelmia. Murtumat ovat kuitenkin harvinaisia. 

Olkapään sijoiltaan meno on myös melko tyypillinen melontavamma joka aiheutuu yleensä melaan kohdistuvasta yllättävästä ja kovasta vedosta. Kosken voimakkaat virtaukset ja meren murtuvissa aalloissa melominen lisäävät riskiä.

Melonnassa suurimmassa rasituksessa ovat ranteet ja olkapäät, joissa esiintyy jonkin verran rasitusvammoja. 

Rasitusvammoilta voi välttyä parhaiten opettelemalla oikea melontatekniikka ja panostamalla lihaskutoharjoitteluun. Tapaturmilta välttyy ennakoinnilla ja huolellisella toiminnalla.

Vakavat onnettomuudet
Pysyvään vammautumiseen tai kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat erittäin harvinaisia. Kuolemantapauksia ei satu joka vuosi ja pysyvän vamman tai haitan aiheuttavat tapaturmat ovat vielä harvinaisempia.

Kuolementapauksia yhdistäviä tekijöitä ovat:

 • uhri on ollut liikkeellä yksin
 • tuuli ja aallokko on ollut kova
 • vesi on ollut kylmää
 • varustus on ollut olosuhteisiin nähden puutteellinen

Vakavien onnettomuuksien välttämiseksi kannattaa noudattaa edellä esitettyjä turvallisuusohjeita. 


Melonnan turvallisuusohje melontatoiminnan järjestäjille
Melonnan turvallisuusohje on tarkoitettu melontatoimintaa järjestävien: seurojen, ohjelmapalveluyritysten yms. ohjeeksi turvallisen melontatoiminnan järjestämiseksi. Sen on laatinut melontaturvallisuuden neuvottelukunta. Melontaturvallisuuden neuvotelukunta edustaa kaikkia melontatoimijoita sekä vesiliikenteen ja kuluttajaturvallisuuden viranomaistahoja.

SUP -turvallisuusohje
SUP -turvallisuusohjeen ovat laatineet Suomen Melonta-ja Soutuliitto, Suomen SUP-liitto ja Suomen Purjelautaliitto ohjeeksi SUP -melonnan harrastajille. 


Turvallisesti syysvesillä

Pimeneviin iltoihin ja kylmeneviin vesiin kannattaa varautua. 

Kuvassa on keltainen mela ja kelataisia syksyn lehtiä veden pinnalla.

- Syyskuussa ihmiset liikkuivat vielä aktiivisesti vesillä veneillen ja meloen, mikä oli huomattavissa erilaisten läheltä piti -tilanteiden muodossa. Osalla on ollut onnea matkassa tai on osattu varustautua oikein syksyisiin olosuhteisiin. Tapaturmaisia hukkumisia on sattunut etenkin vanhemmille mieshenkilöille, jotka ovat olleet kalassa tai verkkoja kokemassa, sanoo SUH:n hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Anne Hiltunen.

-Vaaratilanne voi sattua kenelle tahansa, myös itselle. Onnettomuus yllättää aina, joten paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille lähtemistä, muistuttaa Hiltunen.

(SUH tiedote 8.10.2021)


Ohjeet melonnan harrastamiseen syysvesillä

Pimeys
Vesiliikennelain mukaan hämärällä ja pimeässä on vesillä käytettävä aina valkoista valoa. Paras valo on joka suuntaan näkyvä ja sijoitettu niin, ettei se häikäise melojaa. Vilkkuvaa valoa tai muuta vesiliikenteen muita merkkivaloja muistuttavaa valoa ei saa käyttää. Mukana on oltava myös merkinantolaite, esim. liiveihin kiinnitetty pilli.

Melontatarvikeliikkeistä saa tähän tarkoitukseen suunniteltuja merkkivaloja ja pillejä.

Kylmä vesi
Kylmässä vedessä toimintakyky heikkenee jo muutamassa minuutissa, joten tahatonta veden varaan joutumista on vältettävä.

Tukeva alus – ryhmän tuki – seurantavene
Varmin tapa välttää tahaton kastuminen on valita vajasta riittävän tukeva kanootti, jotta kaatumiselta vältyttäisiin. Kiikkerämmillä aluksilla on parempi harjoitella kesällä vesien lämmettyä.

Kaksin tai ryhmässä liikkuminen luo turvallisuutta. Ongelmatilanteissa apu on silloin lähellä. Vielä parempi, jos kaverin kanssa on ennakkoon harjoiteltu ongelmatilanteista selviytymistä, esimerkiksi kaatuneeseen alukseen takaisin kiipeämistä.

Asu kelin mukaan
Kastumisen varalta päällä tulisi olla jotain lämmintä. Vesiurheilupuku, esim. kevyt märkäpuku tai vastaava on t-paitaa parempi vaihtoehto. Retkelle tai kovempaan keliin voi olla syytä varautua melontaan tarkoitetulla melontapuvulla. On kuitenkin syytä huomioida, että tämän kaltaiset puvut eivät vastaa pelastautumispukuja. Ne eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen oleskeluun kylmässä vedessä. Niissä ei myöskään ole kelluttavaa ominaisuutta.

Kelluntaliivi
Kelluntaliivi on ehdoton valinta kaikessa ei kilpailullisessa vesillä liikkumisessa. Nykyaikaiset liivit ovat hyvin suunniteltuja, eivätkä juuri haittaa liikkumista.

Aluksen kelluvuus
Melonnan turvallisuusohjeen mukaan aluksen on kelluttava vaakatasossa myös vedellä täytettynä. Vain kunnolla kelluvaan alukseen on mahdollista päästä vedestä käsin takaisin. Koska yleisimmät rakennusmateriaalit eivät yksinään ole kelluttavia, on kajakissa oltava joko vedenpitävät laipiot tai erilliset kellukkeet molemmissa päissä.

Puhelin
Vedenkestävä tai vedenpitävästi pakattu puhelin on paras apuväline vahingon tapahduttua. On tärkeää, että puhelimella voi soittaa myös veden varaan jouduttuaan. On hyvä ilmoittaa kotijoukoille myös esim. retkireitin muutoksista tai paluuajan viivästymisestä. Apua saattaa tarvita myös ryhmän ulkopuolinen veneilijä tai ohikulkija.

Vaihtovaatteet
Lämpimät vaihtovaatteet on syytä varata mukaan joko alukseen tai lähirannalle odottaman. Vaikka veden varaan ei joutuisikaan, on lenkin jälkeen hyvä pukea heti lämmintä päälle.

Ennakointi
Tärkein turvavaruste on ennakoiva asenne. Kannattaa suunnitella reitti, kalustovalinta ja varusteet siten, että kylmän veden ja sään vaikutukset on huomioitu. Myös muuttuvat sääolosuhteet pitää huomioida, pitää varautua muuttamaan reittiä esim. saaren suojaisemmalle puolelle.

Lyhyesti
Syksyllä ja talvella vesillä liikkuvan tulee minimoida veden varaan joutumisen mahdollisuus, mutta varautua myös mahdolliseen kaatumistilanteeseen sekä varautua antamaan apua myös toisille.