Melonta on ympäristöystävällinen tapa liikkua luonnossa. Se ei saastuta eikä jätä jälkiä luontoon. 

Vesillä
Keväällä on lintujen pesäpaikat rannoilla jätettävä rauhaan ja ne on kierrettävä riittävän kaukaa. Varomaton liikkuminen voi tuhota pesän tai karkottaa emon ja pesä voi jäädä suojattomana petojen helpoksi saaliiksi.

Liikuminen luonnossa
Melojat ovat siistiä ja luontoa kunnioittavaa porukkaa. Heille on kunnia-asia, että ranta jää melojan käynnin jälkeen vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin se oli ennen rantautumista. Kaikki mukaan otettu tavara ja pakkaukset tuodaan takaisin tai jätetään mahdollisiin roskien keräyspisteisiin. 

Jokamiehenoikeudet
Luonnossa liikkuminen on jokamiehenoikeudella Suomessa erittäin vapaata. Oikeudet ovat yleisiä ja kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Jokamiehenoikeudella saat:

  • meloa vesistössä vapaasti kaikkialla, paitsi erillisillä kieltoalueilla, esim. armeijan alueet ja jotkin luonnonsuojelualueet
  • rantautua kaikkialle muualle paitsi piha-alueille, armeijan alueille, viljelysalueille ja luonnonsuojelualueille
  • leiriytyä tilapäisesti kaikkialle muualle paitsi piha-alueille, armeijan alueille, viljelysalueille ja luonnonsuojelualueille

Huomioi aina meloessasi ranta-asukkaat, muut vesillä liikkujat ja ympäristö. Älä aiheuta tarpeetonta häiriötä, älä häiritse luontoa ja kerää aina omat roskasi. Tulentekoon tarvitaan maanomistajan lupa.